Talimatlar

Talimat, Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi kapsamında, herhangi bir noktadaki operasyonun, nasıl yapılacağını açıklayan dokümandır. Talimat (Genel), Görev Talimatı, Deney veya Kalibrasyon Talimatı (SOP Şeklinde), Cihaz Talimatı olarak detaylandırılabilir. Çalışma talimatları, bu talimatlar olmadığında olumsuz olarak etkilenecek tüm işlerin yerine getirilmesini açıklamak üzere geliştirilmeli ve güncelliği sağlanmalıdır. Çalışma talimatlarının hazırlanması ve sunulması için pek çok yol vardır. Çalışma talimatları, bir başlık ve kendine özgü kimlik bilgisine sahip olmalıdır. Çalışma talimatlarının yapısı, formatı ve ayrıntı seviyesi, işin karmaşıklığına, kullanılan metotlara, eğitim durumuna, personelin beceri ve niteliklerine bağlı olup, kuruluş personelinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır. Çalışma talimatlarının yapısı, dokümante edilmiş prosedürlerin yapısından farklı olabilir. Çalışma talimatları, dokümante edilmiş prosedürlerin içinde yer alabilir veya bunlara prosedürlerde  atıf yapılabilir.