Standart Operasyon Prosedürleri - SOP

Deney veya Kalibrasyon laboratuvarında kullanım amacıyla seçilen yöntemler ve prosedürler değerlendirilmeli ve deneyler /kalibrasyonlar için kullanılmadan önce tatmin edici sonuçları verecek içerikte olmalıdır. Prosedürlerin gözden geçirme işlemi, laboratuvar yöneticisi veya görevlendirilen kişi tarafından başlangıçta ve belirlenen aralıklarla yapılmalıdır. Böyle bir gözden geçirme normal olarak yılda bir defa yapılır. Bütün prosedürler doküman haline getirilmeli ve ilgili personel için çalışma ortamında bulundurulmalıdır. Doküman haline getirilmiş standard operasyon prosedürlerü ve gerekli talimatlar laboratuvardaki personel tarafından anlaşılan ortak bir dilde olmalıdır.

Standart Operasyon Prosedürleri aşağıdakileri içermelidir;

1.Başlık
2.Amaç
3.Kapsam
4.Prensip
5.Tanımlar ve Kısaltmalar
6.Güvenlik ve Sağlık Uyarıları
7.Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
8.Personel Yeterliliği
9.Alet ve Ekipmanlar
10.Uygulama ve Hesaplama
11.Kalite Kontrol
12.Veri ve Kayıtların Tutulması
13.Referanslar