Kalite El Kitabı

Kalite El Kitabı, her kuruluşun kendine özgüdür. Her tip kuruluş için, kalite yönetim sistemini dokümante etmek üzere kullanılacak yapı, format, içerik veya sunuş metodunun tanımlanmasında esneklik mevcuttur. Küçük bir kuruluş, istenen tüm dokümante edilmiş prosedürler dahil, tüm kalite yönetim sisteminin açıklamasını tek bir El Kitabında vermeyi uygun bulabilir. Büyük, uluslararası kuruluşlar, küresel, ulusal veya bölgesel seviyede birkaç el kitabına ve daha karmaşık dokümantasyon hiyerarşisine ihtiyaç duyabilir.

Kalite El kitabı, kalite yönetim sisteminin kapsamını, herhangi bir hariç tutma ile ilgili ayrıntıları ve gerekçelerini, dokümante edilmiş prosedürleri veya onlara atıfları ve kalite yönetim sisteminin prosesleri ve bunların etkileşimleri ile ilgili açıklamaları içermelidir. Kalite El Kitabı'nda kuruluş ismi, adresi, haberleşme kanalları gibi kuruluşla ilgili bilgiler, kalite el kitabında yer almalıdır. Kuruluşun faaliyet alanı, tarihçesi ve büyüklüğü gibi ek bilgiler de bulunabilir.

TS EN ISO/IEC 17025 Kalite El Kitabı, kalite yönetim sistemini ve kalite yönetim sisteminde kullanılan dokümantasyonun yapısını açıklamalıdır. Laboratuvar Kalite El Kitabı, teknik prosedürler dahil destekleyici prosedürleri içermeli veya bu prosedürlere atıfta bulunmalıdır. Kalite yönetim sistemindeki dokümantasyon yapısı, Kalite El Kitabında ana hatlarıyla belirtilmelidir. Teknik yönetimin ve kalite yöneticisinin görevleri ve sorumlulukları, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygunluğu sağlama sorumluluğu da dahil Kalite El Kitabında tanımlanmalıdır. Laboratuvarın, kalite politikası beyanı da dahil kaliteye ilişkin her bir standard maddesi ile ilgili yönetim sistemi politikaları  Kalite El Kitabında tanımlanmış olmalıdır.