Formlar

Formlar; kalite yönetim sistemi şartlarına uygunluğu gösteren verileri kaydetmek için geliştirilir ve sürekliliği sağlanır. Formlar; başlık, kimlik numarası, revizyon seviyesi ve revizyon tarihini içermelidir. Formlara, kalite el kitabı, dokümante edilmiş prosedürler veya çalışma talimatlarında atıf yapılmalı veya formlar bu dokümanlara eklenmelidir. Rapor, kart ve etiketlerler de form kapsamında değerlendirilebilir.